Veiligheid

Veiligheid: Geef inbrekers geen kans

Het is een trieste, maar correcte statistiek. De buitendeuren van je woning behoren nog steeds tot de favoriete aanvalspunten voor inbrekers. Bij de keuze van een nieuwe voordeur is het aspect veiligheid niet meer weg te denken. Het installeren van een degelijk slot is een minimum. Maar is de rest van de constructie van de voordeur wel op die calamiteiten voorzien?

Onze Deuradviseurs kunnen u toelichten wat het verschil is tussen een tradtionele voordeur en een moderne PVC of aluminium voordeur. Samen met u bepalen zij welke uitrusting uw voordeur dient  te hebben om in uw omgeving tot een optimaal veilige situatie te komen.

Zo kan u op twee oren slapen.

van